Velkommen til dyrenes verden

"Those who teach us the most about humanity aren´t always humans"


Hvad er Kranio Sakral Terapi?

Kranio Sakral Terapi udspringer fra osteopatien (som er en manuel-medicinskmetode) Som blev ”undfanget” af den unge amerikanske læge og osteopiat Dr. William Garner Sutherland i 1875 - og siden hen beskrevet i 1925. Det var William Sutherland, der fik dokumenteret, at der er bevægelighed mellem kranieknoglerne. Han fandt ud af at ved at hæmme temporalknoglen, på virkede det både hørelsen, balancen og koncentrationsevnen. Endvidere opdagede han at kraniets og kors-benets bevægelser optrådte samtidigt, med rygsøjlen som forbindelsesled. Op igennem det 20. århundrede arbejdede først Sutherland og siden hans elevervidere med disse opdagelser og skabte teknikker, der blev en fast del af denosteopatiske behandlingsform.

I 1970-erne forskede den amerikanske osteopiat og læge John E. Upledger videre på disse optegnelser og udviklede Kranio-Sakral Terapien som en selvstændig behandlingsform. Hvoraf mange af teknikkerne som William Sutherland fandt ud af undervejs, fortsat er helt grundlæggende for Kranio Sakral Terapien. Den danner grundlaget for terapiformen, som vi kender den i dag. Kranio-Sakral Terapi udøves i dag blandt andet af læger, Dyrlæger, sygeplejersker, fysioterapeuter og andre sundheds personaler i hele verden.

Alt levende bevæger sig – Det er i dag videnskabeligt bevist. Kraniets knogler og ikke mindst det bindevæv, der sidder omkring og imellem - er levende væv, og dermed bevægelse.

Kranio sakral Terapien kommer således til at påvirke alt, lige fra knogler, membraner(hjernehinder), cerebrospinalvæsken (hjernevæsken), musklerne, bindevævet og organerne – og har hermed også indflydelse på nerve, hormon og immunsystemet –hvilket vil sige den har effekt på hele kroppen.

Kranio Sakral Terapiens omdrejningspunkt, er at have optimale arbejdsbetingelser. I samme øjeblik som kroppen bringes ud af balance – så starter den sin healingsproces. Den vil altid søge tilbage mod balance. Denne re-balancering foregår uafbrudt, og langt det meste af tiden med succes. Men med livets forunderlige gang, bringes kroppen nogen gange til grænsen eller endda over. Krydses denne grænse for kroppens egen re-balancering, overvældes systemet og dette er kernen i et traume, fysisk som psykisk. ’

Et traume karaktiseres ved at det indeholder en masse energi –energi som kroppen pr. refleks mobilisere til enten kamp eller flugt. Men er systemet først blevet overvældet, bliver denne kraftfulde energi ikke kanaliseret ud – den ”stivner” i stedet, og låses derved fast i systemet. Rent fysiologisk sætter den ”stivnede” energi sig som spænding i muskler, bindevæv, organer og knogler.

Et traume kan opstå i næsten alle slags situationer, da den fysiske, psykiske og emotionelle konstitution er svingende og dermed er grænsen for traumatiseringen også skiftende. Men selvfølgelig er der nogen oplevelser der er mere latente for en evt. udløsning af et traume. Såsom fald, slag,sygdom, fødsel, dødsfald eller chok.

Derudover er der også andre former for belastninger som kroppen kan have svært ved at klare selv. Såsom stress, forkert ridning/holdning og dermed forkerte vedvarende holdninger/vrid. Dette tvinger kroppen ud af balance og giver meget dårlige betingelser for restitution. Og hermed vil kroppen langsomt spænde sig selv mere og mere ind og op agtigt.


Der findes 3 forskellige former indenfor kranio Sakral Terapien.

Det er 3 vidt forskellige tilgange og arbejdsmåder at tilgå kroppen. Forskellen kan have stor betydning for hvordan behandlingen foregår og dermed hvad udfaldet bliver for sessionerne i sidste ende. Hvad vil man opnå? Det er fine og brugbare metoder alle 3. Fælles for dem alle er, at de udspringer alle sammen fra den Osteopatiske tilgang i tidernes morgen. Dog synes jeg, det er vigtigt at oplyse, da min erfaring har vist mig, at mange ikke ved hvad der er hvad, og dermed ikke ved hvad de køber, når de køber en session, hos en behandler et sted. Kun at de køber en KST behandling. Men det er et meget vidt begreb i min verden. Så nævner meget kort, hvad der er forskellen på de 3 tilgange.

Den Biomekaniske Kranio Sakral Terapi - Den mest "almindelige" på nuværende tidspunkt, her bruges manuelle teknikker, baseret på læren om kraniets og kroppens knogler, en mekanisk tilgang og færdighed.

Den Funktionelle Kranio Sakral Terapi - Her bruges tilgangen til kroppen, både med manuelle og funktionelle greb og tilgange i behandlingen.

Den Biodynamiske Kranio sakral Terapi - Tilgangen her, er at man arbejder med kroppen som en helhed. En meget blid tilgang, som hjælper kroppen via egne ressourcer, til at komme tilbage til sig selv, uden manipulation, med henblik på selv-helbredelse. Her er de energitiske, visionære og følelsesmæssige elementer mere fremtrædende under forløbet. Netop fordi helheden er hele essensen.


Hvordan foregår en behandling?

Den Biodynamiske Kranio Sakral Terapi, som er den jeg er uddannet i. Er en meget blid behandlingsform, som hjælper kroppen via egne ressourcer, til at komme tilbage til sig selv, uden manipulation, med henblik på selv-helbredelse. Trykket der bruges, er oftest ikke hårdere end hvis man ligger sine finger spidser blidt på sit ansigt. Behandlingsformen bygges på at kroppen bliver mødt, set og hørt, ved at behandleren bruger sine hænder til at ”lytte” til de mærkbare rytmer og bevægelser i kroppen. Denne respektfulde tilgang til kroppen, gør at kroppen aktivt giver slip på bevidste samt ubevidste spændinger og traumer.

Grunden herfor er de helt subtile bevægelser, som er nøglen her – da trykket er så let og hermed gør det muligt for kroppen at slippe spændingerne. Da spændingerne er modstand - og modstand ikke ønsker mere modstand.

Møder man istedet modstanden med dette lette tryk – skaber det plads til bevægelighed og åbenhed – så den nærmest ”smelter” væk. Området bliver helt blødt, varmt og roligt – afspændingen vil så sprede sig ud som en bølge i hele systemet, og hele organismen vil begynde at re-organisere og re-balancere sig selv i forhold til den ny vundne plads og forøgede bevægelighed.

Den biodynamiske kranio Sakral Terapi er den mest næn-somme, healende og transformerende hjælp til kroppen - helt og aldeles på kroppens egne præmisser og betingelser. Og samtidig den mest dybdegående, powerfulde og mest effektfulde behandlingsform jeg har mødt i mit liv.

Der hvor de manuelle og funktionelle teknikker engang imellem kan komme til kors - har den biodynamiske tilgang vist gang på gang, at der stadig er åbninger og ressourcer - hvis kroppen selv får lov, i det tempo, som det enkelte individ kan fysisk som psykisk. Husk - Kroppen kan aldrig tage fra ressourcer som ikke er der, så det afhænger af de ressourcer der er tilstede nu og her - i forhold til hvor hurtigt kroppen kan re-balancere sig selv.

Using Format